06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Terrein Rijkspaviljoen Floriade

De Hofmeesters ontwierpen de buitenruimte van het innovatieve Rijkspaviljoen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Milieu op de Floriade 2012 in Venlo.

Boomkwekerij Klanderman vroeg De Hofmeesters om mee te denken over het inrichten van de buitenruimte. Daarbij ging het in eerste instantie om twee verschillende percelen. Al snel werd contact gezocht met het aangrenzende perceel om samen een integrale oplossing te zoeken. Dit leidde tot een onoplosbare verbinding vanuit het paviljoen met de buitenruimte. 
Het paviljoen is ontworpen door 2D3D uit Den Haag en bestaat uit drie bouwlagen. Vanaf de begane grond komen bezoekers door middel van een pad via de buitenruimte op de tweede etage terecht. Het pad zorgt voor een onoplosbare verbinding van natuur en architectuur. Het hoogteverschil werd opgevangen door een langzaam stijgend talud waardoor het gebouw als een kiemende boon in grond ligt verscholen.

De witte berkenstammen (Betula pendula) die in een rechtlijnig stramien staan geplant zorgen voor contrast met zowel het paviljoen als het achterliggende bos. Ook qua belijning vormt dit stramien een contrast met de organische vorm van het paviljoen, het pad en het glooiende talud.