06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Ontmoetingsplein Vragender

In het dorp Vragender was grote behoefte aan een centraal ontmoetingsplein. De bewoners misten een plek waar allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd en verschillende disciplines samenkomen. De omgeving van de nog te realiseren multifunctionele accommodatie (MFA) bleek dé plek voor een ontmoetingsplein. Het plein moest onder andere de volgende functies hebben:

Marktplein: Weekmarkt, visboer, patatkraam, poelier
Evenemententerrein Muziek, toneel, cultivatortreffen Bultepop, volleybal
Cultuurplein: St. Jacobskapel (Hammerplein)
Energieplein: Laadpunt elektrische auto’s en fietsen / zonne-energie / digitaal energiedisplay
Natuurplein: Stichting Marke Vragender Veen (SMVV)
Infoplein Actuele info van Vragenderse bedrijven, verenigingsleven

De Hofmeesters maakten samen met het Vragenders Belang een plan en een ontwerp voor de realisatie van een nieuw dorpsplein. Hierbij werd veelvuldig de samenwerking met de bewoners van het dorp gezocht. Uiteindelijk wordt er een plan gepresenteerd dat een breed draagvlak heeft in de gemeenschap.
 
Bekijk hier het inrichtingsplan voor Vragender