06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Klooster Dolphina Enschede

De Hofmeesters maakte een inventarisatie en analyse van het te renoveren klooster Dolphia in Enschede. Het klooster bestaat uit vier onderkelderde vleugels van twee en drie bouwlagen in een vierkant rondom een mooie kloostertuin. Na renovatie moet het onderdak bieden aan kleine ondernemers. Het klooster is een rijksmonument. 

 De Hofmeesters maakte een voorstel met daarin vier aandachtspunten:

ruimtelijke indeling en beleving
logistiek
veiligheid
duurzaamheid

Het klooster moet volgens de visie van De Hofmeesters een plek van rust en bezinning blijven, met een sobere inrichting en verwijzingen naar de oorspronkelijke bewoners, de Kapucijner monniken. Andere aandachtspunten zijn het versterken van de architectuur, de binnentuin als parel, voldoende parkeerplaatsen, lage beheerkosten en hergebruik van materialen.