06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Het Hof van Lichtenvoorde

Lichtenvoorde heeft zich afgelopen jaren flink ontwikkeld. Alle ontwikkelingen hebben, elk vanuit hun eigen doelstelling, een duidelijke stempel gezet op de ruimtelijke kwaliteit van Lichtenvoorde. Om te voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen en visies conflicteren met het oudste deel van Lichtenvoorde, beter bekend als Het Hof, is voor dit gebied een gebiedsvisie met beeldkwaliteit geschreven. Bij het opstellen van deze gebiedsvisie zijn belangengroepen en gebruikers van het gebied nadrukkelijk betrokken.

 Uit een uitgebreide inventarisatie kwam een aantal belangrijke voorwaarden:

Karakter. Het Hof wordt betiteld als een omsloten gebied. Het is dan ook belangrijk dat de randen van het gebied die beslotenheid versterken.
Vorming van verbindingsroutes. Lichtenvoorde kan een belangrijke schakel vormen tussen de vestingsteden Groenlo en Bredevoort. Het Hof kan daarbij tevens het centrum van Lichtenvoorde verbinden met omliggende wijken en het buitengebied. 
Vergroten van historisch besef. Het historisch verleden van Lichtenvoorde en het gebied rond Het Hof is bekend. Om dit historisch beeld te verduidelijken, worden bestaande en nieuwe historische inrichtingselementen (weer) zichtbaar gemaakt. 
Versterken van eenheid en functionaliteit van plangebied. Het Hof moet een directe verbinding gaan vormen met het centrum het Beekdal en het Wentholtpark. Daarbij is Het Hof de Sleutel naar het centrum van Lichtenvoorde geworden.