06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Besselinkschans Lichtenvoorde

In de Besselinkschans in Lichtenvoorde komen veel disciplines en belangen samen. Ieder vanuit een andere invalshoek: toerisme, horeca, hobby, sport, vrije tijd, natuur, historie, evenementen,agrariërs en verenigingen. Om in dit gebied ook voor de toekomst de kwaliteiten en structuren te handhaven heeft de gemeente Oost Gelre een structuurvisie opgesteld. Dit rapport gaf inzicht in de complexiteit van de verschillende belangen. In sommige gevallen stonden deze lijnrecht tegenover elkaar. In de structuurvisie van de Besselinkschans staan de gemeentelijke en provinciale kaders omschreven. Om naast de beleidskaders ook de burgers en belanghebbenden mee te laten denken in dit proces, is er een schetsschuit gemaakt. 

Schetsschuit
Om de ruimtelijke kwaliteiten van dit gebied nader in te vullen, is er samen met alle belanghebbenden gewerkt aan een ‘schetsschuit’. Dit is een werkwijze die is ontwikkeld om een interactief proces met diversen partijen te doorlopen. Stap voor stap worden er samen richtingen gegeven aan de ruimtelijke invulling. Al deze verschillende wensen en eisen worden vervolgens tot één plan gesmeed. Deze voorstellen geven een richting aan de toekomstige invulling van de Besselinkschans.

Waterhuishouding
De waterhuishouding in het gebied was een belangrijk aandachtspunt. Door de nabijheid van het Oost-Nederlands plateau ontstaat er rondom Lichtenvoorde overlast bij langdurige en heftige regenval. Het plan omvat dan ook ideeën om dit probleem op te lossen. Samen met professionals zoals de gemeente, het waterschap en adviseurs van verschillende instanties zoals Dienst Landelijke Gebied (DLG) is er het idee ontstaan een bypass te situeren. Deze heeft als doel bij calamiteiten het overtollige hemelwater rondom Lichtenvoorde tijdelijk te kunnen vasthouden, bergen en afvoeren.

Evenementen
Een andere wens was dat het gebied nog beter inzetbaar moet worden voor grote evenementen zoals de Zwarte Cross en dat er ruimte moet zijn voor grote verkeersstromen. Daarnaast moet de monumentale Engelse Schans beter zichtbaar worden. Al deze wensen moesten worden geïntegreerd in een gebied dat landschappelijk zeer waardevol is en deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. De Hofmeesters maakte daarom samen met alle belanghebbenden een schetsschuit.